Контакти

Вашето съобщение беше изпратено успешно!

Външно-търговски отдел

Стефан Кирлашев

stefan.kirlashev@domko.com

Телефон: (02) 879 12 15 вътр. 125

Отдел Дистрибуторска мрежа

Камелия Стоянова

distributori@domko.com

Телефон: (02) 879 12 15 вътр. 112

Отдел Корпоративни Клиенти

Стефан Кирлашев

stefan.kirlashev@domko.com

Телефон: (02) 879 12 15 вътр. 125

Вътрешно-търговски отдел / Магазинна мрежа

Майя Кузманова

vtro@domko.com

Телефон: (02) 879 13 00 вътр. 108

Счетоводен отдел

Димка Евтимова

accnt@domko.com

Телефон: (02) 879 13 15 вътр. 124

Склад

Валентин Николов

sklad@domko.com

Телефон: (02) 879 13 15 вътр. 148

Рекламен отдел

Пако Василев

domko@domko.com

Телефон: (02) 879 13 16 вътр. 119

Офис – мениджър

Мариета Стоилова

office@domko.com

Телефон: (02) 879 12 15 вътр. 101