Проект „Развитие на човешкия капитал в „Домко“ ООД“

„Домко” ООД стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.021-0471-C01 „Развитие на човешкия капитал в „Домко“ ООД“,  по процедура BG05M9ОP001-1.021 „Обучения за заети лица”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът предвижда да бъде проведено обучение по английски език за 14 служители на "ДОМКО" ООД, за подобряване на техните комуникативни умения и улесняване на работата с чуждестранни клиенти и партньори.

Целта на проекта е да се повиши способността на заетите лица в компанията да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението.

 

Имате въпроси? Работно време от Пон. - Пет. 09:00ч. - 18:00ч.

*2002

+359 882 93 10 93