МДФ первази

Вид

Предназначение

Височина

Дължина

Дължина