Ширина

Дължина на ролката

Тегло

Клас на горимост

Светлоустойчивост