Кухненски престилки, ръкавици, ръкохватки

Състав

Цвят

Предназначение