ОФИС BOSCH - ПОЛИГРАФИЯ ОФИС ЦЕНТЪР

Локация и дата
  • София, България
  • 2018 г.
Използвани продукти

- Мокетни плочи - 5 000 кв.м;
ПВЦ настилка / LVT - 800 кв.м.