ОФИС ТУРБУЛЕНС ТЕХНОЛЪДЖИ

Локация и дата
  • София, България
  • 2023 г.
Използвани продукти
  • Мокетни плочи по под - 600 м2;
  • Мокетни плочи по стени - 150 м2.