ОФИС АНТРАКТ 127

Локация и дата
  • София, България
  • 2021 г.
Използвани продукти

- Мокетни плочи - 1 380 кв.м;
ПВЦ настилка / LVT - 150 кв.м;
- Плетен винил на плочи - 80 кв.м.