КАМЕНИЦА ОФИС ПАРК

Локация и дата
  • Пловдив, България
  • 2021 г.
Използвани продукти

- Мокетни плочи - 4 680 кв.м.
- ПВЦ настилка свободно полагаема - 1 470 кв.м.
- Ламинат - 170 кв.м.