ОФИС FORSTA

Локация и дата
  • София, България
  • 2021 г.
Използвани продукти

- Мокетни плочи - 480 м2;

- ПВЦ настилка на руло - 80 м2.