Безплатна доставка на всички онлайн поръчки

Особености, съхранение и полагане на естествен трислоен паркет

Моля спазвайте внимателно приложените изисквания за съхранение, полагане и поддръжка на предлаганите от нас естествени паркети. Препоръчваме Ви при закупуване на паркета, той да бъде приет според по-долу изброените изискванията на утвърдените български и международни стандарти.

1. Приемане на паркета:

Поради естеството на продукта са възможни цветови разлики между     отделни дъски, както и между реално доставения паркет и мострата. Пълно унифициране на цвета на всички паркетни ламели е невъзможно с оглед на физиологичните свойства на дървесината, поради които дори след най-прецизна селекция е възможно да се наблюдават определени цветови нюанси и минимални     разлики    във    фладера. Силно препоръчително е при монтиране на естествена подова настилка, да присъства крайният клиент/собственик или негов представител. Молим Ви, рекламациите да бъдат предявявани и коментирани в момента на приемане на стоката или в процеса на полагане, за да можем своевременно да се погрижим за удовлетворяване на Вашите    желания. Рекламация, предявена след  инсталиране на паркета, не може да бъде приета!
Количеството паркет,  различно от  предварително одобреното и поръчаното качество не може да е повече от 3%.
     
2. Доставка и съхранение на паркета:

При товарене, транспортиране и разтоварване паркетните дъски трябва да се предпазват от намокряне, замърсяване и механични повреди. Те трябва да се съхраняват в сухи и проветриви помещения с температура на въздуха между 15 и 20°С и относителна влажност на въздуха 40-60%. След закупуване оставете паркета в помещението, в което ще се    полага, за период от минумум 48 часа.      
3. Изисквания    към    основата.

Основата, върху която паркета ще се полага трябва да бъде достатъчно твърда, суха и равна, да няма пукнатини. Преди полагането на паркета, тя трябва да се почисти и при необходимост    грундира.
Влажността на основата не трябва да надвишава установените норми, измерени в дълбочина с хигрометър.

Основните причини, които водят до отлепяне и надигане на паркета са:
• слаба и некачествена    основа
• прекалено влажна основа и висока относителна влажност в помещението
 
Тръбите за парното отопление би трябвало да минават по края, до стените  на помещението или дълбоко навътре в основата му.
Преди полагане на паркета трябва да се проверят дограмата и водните инсталации, като се отстранят евентуалните течове. Всички мокри процеси (полагане на теракот, шпакловка, латекс и др.) трябва да бъдат завършени.

4. Монтаж
                              
Технически изисквания за монтаж на паркет

-Изисква се полагане на саморазливна замазка преди монтажа на паркета;
-Преди започване на монтажа пода трябва да бъде идеално шпаклован, нивелиран изравнен и сух;
-Подът трябва да бъде добре почистен от строителни отпадъци;
-Готовността за монтаж да бъде на 100% (завършени мазилки, боядисване, осигурено електричество на нужното ниво, помещението да бъде освободено от мебели и прегради и др.);
-Предварително следва да бъдат уточнени и подсигурени необходимите первази, ъгли тапи и снадки за окончателния завършек на монтажа.

Други изисквания за качествено полагане на паркет:

1.Температура на въздуха мин. 18оС, най- добра 20оС;
2.Температура на пода мин. 15оС, най- добра 18оС;
3.Относителна влажност на въздуха под 65%, най- добра 50%;
4.Влажност на пода до 14%;
5.Прекъсване на всеки 8 метра и в двете посоки на помещението, и поставяне на преходна лайсна!

Важно е да се знае, че при неспазване на посочените изисквания може да се появят нежелани последствия. Моля съблюдавайте следните особености:
-при плаващ монтаж на паркет (без лепене за основата) е необходимо прекъсване на настилката и поставяне на преходна лайсна. Дървото е „жив“ материал и се разширява и свива поради различни сезоннни фактори – промяна във влажността, температурата на въздуха, подово отопление и др. Ако това условие не бъде изпълнено е възможно раздуване на паркета и деформация т.н. „корем“;
-при влажност над допустимата, паркета поема влагата, „заклинва” и съответно  се издува, което води до смяна на настилката и др.;
-от редовно почистване с недостатъчно изцеден моп се получава изкривяване на ъглите/ръбовете на ламелите и видоизменяне на техния цвят, най-често, потъмняване.

5. Поддържане на паркета.

При поддръжка на паркета трябва да се обърне внимание на своевременното премахване на дребни частици (песъчинки, стъкла, камъчета), които нараняват лаковото/масленоо покритие. Препоръчва се това да става редовно с прaхосмукачка, след което се почиства с влажна кърпа и специален препарат за паркет.
Ако разлеете течности върху паркета, попийте с кърпа.
Поставете изтривалка пред вратата на помещението, за да намалите до минимум риска от внасяне на песъчинки и вода, които в комбинация унищожават повърхностния слой на    паркета.
Поставете предпазители на краката на мебелите.

Назад към всички практични съвети